STARTSIDA
FÖRETAGET
TRANSPORTER
FAKTA
KONTAKT

F A K T A . O M . V Å R A . T R A N S P O R T E R


Lossning av pulver i trycklösa cont. med utmatare och blåsmaskin. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.


Lossning av pulver och granulat i trycksatta cont. och med cellmatare. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.Lindströms Åkeris Lagerhotell med omlastning (storsäck till bulk ) mm Lagerhotellet ligger i Gävle Hamn vi hanterar Cont. från 20' till 40' för tippning, kontakta oss för ytterligare info.


Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB.
Kullsandsvägen 10, SE-806 47 GÄVLE
Tel: +46 26 456 17 20. Fax: +46 26 21 63 00.
Persson Lasse tel: +46 26 456 17 21 Mobil: +46 70 265 09 11
info@lindstromsakeri.com


F A K T A . O M . V Å R A . T R A N S P O R T E R


Lossning av pulver i trycklösa cont. med utmatare och blåsmaskin. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.


Lossning av pulver och granulat i trycksatta cont. och med cellmatare. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.Lindströms Åkeris Lagerhotell med omlastning (storsäck till bulk ) mm Lagerhotellet ligger i Gävle Hamn vi hanterar Cont. från 20' till 40' för tippning, kontakta oss för ytterligare info.


Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB.
Kullsandsvägen 10, SE-806 47 GÄVLE
Tel: +46 26 456 17 20. Fax: +46 26 21 63 00.
Persson Lasse tel: +46 26 456 17 21 Mobil: +46 70 265 09 11
info@lindstromsakeri.com

F A K T A . O M . V Å R A . T R A N S P O R T E R


Lossning av pulver i trycklösa cont. med utmatare och blåsmaskin. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.


Lossning av pulver och granulat i trycksatta cont. och med cellmatare. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.Lindströms Åkeris Lagerhotell med omlastning (storsäck till bulk ) mm Lagerhotellet ligger i Gävle Hamn vi hanterar Cont. från 20' till 40' för tippning, kontakta oss för ytterligare info.


Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB.
Kullsandsvägen 10, SE-806 47 GÄVLE
Tel: +46 26 456 17 20. Fax: +46 26 21 63 00.
Persson Lasse tel: +46 26 456 17 21 Mobil: +46 70 265 09 11
info@lindstromsakeri.com


F A K T A . O M . V Å R A . T R A N S P O R T E R


Lossning av pulver i trycklösa cont. med utmatare och blåsmaskin. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.


Lossning av pulver och granulat i trycksatta cont. och med cellmatare. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.Lindströms Åkeris Lagerhotell med omlastning (storsäck till bulk ) mm Lagerhotellet ligger i Gävle Hamn vi hanterar Cont. från 20' till 40' för tippning, kontakta oss för ytterligare info.


Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB.
Kullsandsvägen 10, SE-806 47 GÄVLE
Tel: +46 26 456 17 20. Fax: +46 26 21 63 00.
Persson Lasse tel: +46 26 456 17 21 Mobil: +46 70 265 09 11
info@lindstromsakeri.com


F A K T A . O M . V Å R A . T R A N S P O R T E R


Lossning av pulver i trycklösa cont. med utmatare och blåsmaskin. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.


Lossning av pulver och granulat i trycksatta cont. och med cellmatare. Vi hanterar idag 20', 30', 40' cont.Lindströms Åkeris Lagerhotell med omlastning (storsäck till bulk ) mm Lagerhotellet ligger i Gävle Hamn vi hanterar Cont. från 20' till 40' för tippning, kontakta oss för ytterligare info.


Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB. Kärråsv. 12, 811 91 Sandviken.
Tel: +46 26 21 61 74 el. +46 26 21 61 80. Fax: +46 26 21 63 00.
Kalle Lindström 070-265 09 14, Peter Olsson 070-265 09 10, Lasse Persson 070-265 09 11,
Peter Lindroth 070-265 09 12, Affe Algerstam 070-265 09 13.
info@lindstromsakeri.com