Välkommen till Företaget


STARTSIDA
FÖRETAGET
TRANSPORTER
FAKTA
KONTAKT

F Ö R E T A G E T

Företaget startades 1979 av Karl-Erik Lindström.
Vi är 5 st. arbetskamrater som har mångårig erfarenhet av transporter inom Bulk - framförallt pulver och granulat i både tryck & trycklösa continers, även flytande.
Vårt arbetsområde är idag från Umeå i norr till Jönköping i söder.


Kvalitetspolicy för Lindströms Åkeri AB

Miljöpolicy för Lindströms Åkeri AB

  

Vi vänder oss till kunder som är intresserade av att få sina transporter utförda av ett sammansvetsat gäng, med massor av ansvar och engagemang och stor kunnighet inom bulk, tryck och trycklösa containers.
(vi har sammanlagt ca 45 års vana).

Bland de kunder som vi har och jobbar med märks bl.a.
"Cerestar Scandinavia A/S",
"Bruhn Spedition Lübeck",
"Bruhn Spedition N.V. Antwerpen",
"Nordic Bulkers AB",
"Nyman & Schultz Rederiagenturen AB",
"A&L Spedition Gävle", "Fraktservice Göteborg", "Haesaerts Intermodal N.V. Belgien",
"Verbrugge Internationale", Latexia Sverige AB",
"AVEBE Starches Malmö", "Chematex".ÖPPETTIDER: JÄMT

Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information


K V A L I T E T S P O L I C Y

Vi skall tillsammans arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet.
För att uppnå detta skall vi:

Bemöta våra kunder på ett positivt sätt

Förvissa oss om att kundens krav på den aktuella tjänsten uppfylls.

Ha som målsättning att göra rätt från början

Se till att utföra överenskomna tjänster i rätt tid.

M I L J Ö P O L I C Y

Vår målsättning är att använda produkter med så liten miljöpåverkan som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt.

Vi skall genom god planering medverka till hushållning av energi och naturens resurser.

Vi skall som minimum uppfylla och tillämpa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra krav.

Vi skall kontinuerligt arbeta med förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan.

Vår policy skall finnas tillgänglig för allmänheten på vårt kontor.


|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB.
Kullsandsvägen 10, SE-806 47 GÄVLE
Tel: +46 26 456 17 20. Fax: +46 26 21 63 00.
Persson Lasse tel: +46 26 456 17 21 Mobil: +46 70 265 09 11
info@lindstromsakeri.com


F Ö R E T A G E T

Företaget startades 1979 av Karl-Erik Lindström.
Vi är 5 st. arbetskamrater som har mångårig erfarenhet av transporter inom Bulk - framförallt pulver och granulat i både tryck & trycklösa continers, även flytande.
Vårt arbetsområde är idag från Umeå i norr till Jönköping i söder.


Kvalitetspolicy för Lindströms Åkeri AB

Miljöpolicy för Lindströms Åkeri AB

  

Vi vänder oss till kunder som är intresserade av att få sina transporter utförda av ett sammansvetsat gäng, med massor av ansvar och engagemang och stor kunnighet inom bulk, tryck och trycklösa containers.
(vi har sammanlagt ca 45 års vana).

Bland de kunder som vi har och jobbar med märks bl.a.
"Cerestar Scandinavia A/S",
"Bruhn Spedition Lübeck",
"Bruhn Spedition N.V. Antwerpen",
"Nordic Bulkers AB",
"Nyman & Schultz Rederiagenturen AB",
"A&L Spedition Gävle", "Fraktservice Göteborg", "Haesaerts Intermodal N.V. Belgien",
"Verbrugge Internationale", Latexia Sverige AB",
"AVEBE Starches Malmö", "Chematex".ÖPPETTIDER: JÄMT

Kontakta oss gärna via telefon, fax eller e-mail för ytterligare information


K V A L I T E T S P O L I C Y

Vi skall tillsammans arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet.
För att uppnå detta skall vi:

Bemöta våra kunder på ett positivt sätt

Förvissa oss om att kundens krav på den aktuella tjänsten uppfylls.

Ha som målsättning att göra rätt från början

Se till att utföra överenskomna tjänster i rätt tid.

M I L J Ö P O L I C Y

Vår målsättning är att använda produkter med så liten miljöpåverkan som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt.

Vi skall genom god planering medverka till hushållning av energi och naturens resurser.

Vi skall som minimum uppfylla och tillämpa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra krav.

Vi skall kontinuerligt arbeta med förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan.

Vår policy skall finnas tillgänglig för allmänheten på vårt kontor.


|
Startsida | Företaget | Transporter | Fakta | Kontakt | English |


Lindströms Åkeri i Sandviken AB. Kärråsv. 12, 811 91 Sandviken.
Tel: +46 26 21 61 74 el. +46 26 21 61 80. Fax: +46 26 21 63 00.
Kalle Lindström 070-265 09 14, Peter Olsson 070-265 09 10, Lasse Persson 070-265 09 11,
Peter Lindroth 070-265 09 12, Affe Algerstam 070-265 09 13.
info@lindstromsakeri.com